Retourneren

Afkoelingsperiode

U heeft een afkoelingsperiode (zichttermijn) van 30 dagen (20 werkdagen) om zonder opgaaf van redenen het artikel te retourneren. De consument zal tijdens de afkoelingsperiode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij of zij het product wenst te behouden. Indien hij of zij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij of zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om retouren snel en efficiënt te kunnen verwerken;

  • Kunt u het model retourformulier invullen en naar ons opsturen. Download het formulier
  • Kunt u retourzending per mail of telefonisch aanmelden.
  • Sluit de factuur of kopie bij uw retourzending.
  • Stuur het artikel voldoende gefrankeerd naar het onderstaande adres.

Na ontvangst van uw retour/klacht zullen wij ons uiterste best doen zo spoedig mogelijk uw geld te retourneren, of het artikel te vervangen/repareren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.